6. april 2015

   "Lykken er sin egen. Den kan ikke forceres eller optimeres. Den er bare."

   12. april 2015

   "Sandheden udpeger ikke løgnen. Sandheden er sig selv."

   16. april 2015

   "Lykke er ikke et samfundsskabt produkt. Den kommer uden invitation til    modtageren, og den kan ikke gøres til genstand for profit."

   "Lykke er ikke et produkt i lighed med et forgængeligt forbrugsgode.

   Den udspringer af spiritualitet og er dialog med det guddommelige.

   Er den først kommet en gang, kan den komme igen og igen, når du mindst 

   venter det."

   "Lykke er ikke at vide. Lykke er at være."

   "Lykke er at handle uden beregning."

   "Lykke er at kunne se ud over sig selv."

   "Lykke er at få lov til at være noget for medmennesket."

   "Lykke har ikke brug for nogen årsag."

   "Lykke kan deles ud, uden at der bliver mindre af den."

   25. april 2015

   "At afskaffe social ulighed udgør kun et problem for den, der er bange for at          miste en smule af sin overflod."

   "At have magt er kun godt sålænge, magten bruges i fællesskabets tjeneste, og    den igen afgives villigt, når ens tid er omme."

   "En leder er aldrig mere ensom, end når han er kommet helt til tops, og der kun    er vejen ned tilbage."

   "Den der ikke tror på godhed og kalder bløde værdier for godhedsindustri, er        som en tom fastelavnstønde, der flækker ved et slag med en fjer."

   26. april 2015

   "Kærlighed uden krise er en ligegyldig tilstand. Det, man ikke behøver at               kæmpe for, har ingen reel værdi."

   "Det du har af sand værdi, vil andre også have. Det er kendetegnet."

   27. april 2015

   "At bære nag for længe gnaver marv og ben. Det berøver dig din vide horisont       og

   ødelægger din livsglæde."

   "Hver gang solen står op, begynder skabelsen påny. Mød din dag som et    ubeskrevet blad. Glem hvad der ligger bag dig og bliv i nuet."

   3. maj 2015

   "Du kan ikke skyde genvej til visdom. Du må gå hele vejen."

   14. juli 2016

   "Man bliver ikke lykkelig af at være misundelig på andre. Det er vejen til               helvede."

   "Identifikation med værdiløse ting er unødig ballast for sjælen."

 

Login    
Online    
Ønsker/hilsener    
Musikvideoer    
Radio Freja    

Apfspiller ( popup )    
Songhistory    
Counter    
Blog - frejasfjer    
Android App    

Iphone App    

Radioguide FM    

Page 0.0892 seconds to be generated
Facebook radio@radiofreja.dk